Avioero

Avioerotilanteiden luottamuksellinen hoitaminen Turun seudulla

Asianajotoimistomme auttaa ja avustaa asiakasta haastavissakin avioerotilanteissa. Avioero on usein raskas ja siihen liittyy vahvoja tunteita. Ero voi olla myös riitaisa, jolloin kumppanin kanssa ei välttämättä päästä sopuun asioista. Kannattaa kääntyä asianajotoimistomme puoleen heti avioeron tultua tietoon, jotta ylimääräiseltä ja turhalta riitelyltä vältytään.

Ositus

Avioerossa puolisoiden omaisuus ositetaan, jos puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Ositus voidaan suorittaa heti avioeron vireillepanon jälkeen. Pääsääntöisesti puolisoiden omaisuus jaetaan tasan. Osituksessa huomioidaan kuitenkin mahdollinen avioehtosopimus ja kohtuusnäkökohdat.

Avioehto

Asianajotoimisto Juhani Pelkosella on monipuolinen kokemus myös avioehtosopimusten laadinnasta. Avioehtoon tarvitaan aina molempien puolisoiden suostumus. Sopimus voi esimerkiksi rajata koko omaisuuden pois avio-oikeuden piiristä tai vain osan siitä, kuten esimerkiksi perintönä saadun kesämökin.

Ota yhtettä ja kysy lisää