Työsopimusasiat

Työsopimusten purkaminen ja irtisanominen Kaarinassa ja Turussa

Asianajotoimisto Juhani Pelkonen avustaa työsopimusten purkamiseen ja irtisanomiseen liittyvissä asioissa yli 20 vuoden kokemuksella. Työsopimusasioissa kannattaa olla yhteydessä asianajajaan heti, jos irtisanomisessa tai työsopimuksen purkamisessa esiintyy vaikeuksia tai ongelmia.

Työsopimuksen irtisanominen

Työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimus milloin tahansa ilman syytä irtisanomisajan puitteissa. Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta tai painavasta syystä, jotka liittyvät joko työntekijään tai taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin. Asiallinen tai painava syy on esimerkiksi työsopimuksen, velvoitteiden ja lakien vakava rikkominen ja laiminlyönti. Syihin eivät lähtökohtaisesti kuulu sairaus, vamma, työtapaturma, työehtosopimuksen mukainen työtaistelu, yhdistystoiminta tai oikeusturvakeinoihin turvautuminen.

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen lakkauttaa välittömästi työsuhteen ja vapauttaa osapuolet velvoitteistaan. Työntekijä voi purkaa työsuhteen, jos työnantaja rikkoo vakavasti sopimuksia tai lakeja, kuten esimerkiksi työturvallisuutta tai palkanmaksua. Työantaja voi myös purkaa työsuhteen, jos työntekijä rikkoo vakavasti sopimuksia tai lakeja työpaikalla tai vapaa-ajallaan. Näihin lukeutuvat esimerkiksi rikokset ja päihteiden väärinkäyttö työpaikalla.

Ota yhtettä ja kysy lisää