Perinnönjako

Perinnönjaot Kaarinassa, Turussa ja Turun seudulla

Asianajajamme tekee ammattitaitoisesti perinnönjakoja Turun seudulla. Avustamme sopimusjakojen toteuttamisessa ja moitekanteiden nostamisessa. Käänny puoleemme heti perinnönjaon alkuvaiheessa, niin turhilta riidoilta vältytään.

Sopimusjako

Sopimusjako toimitetaan perunkirjoituksen jälkeen. Sopimusjako on yleisin tapa hoitaa perinnönjako, mutta se tarvitsee kaikkien kuolinpesän osakkaiden yksimielisyyden. Myös sopimusjakoon voi ottaa asianajajan avuksi, jolloin mahdolliset riitatilanteet pystytään välttämään jo alkuvaiheessa.

Toimitusjako

Toimitusjakoon päädytään, jos sopimusjakoa ei voida suorittaa. Tuomioistuin määrää pesänjakajan, joka pyrkii osakkaiden kesken sopimukseen perinnön jakamisesta.

Jaon moite

Jos kuolinpesänosakas ei ole tyytyväinen sopimus- tai toimitusjakoon, voi hän nostaa moitekanteen käräjäoikeuteen. Moitekanteen tekemiseen kannattaa ottaa aina avuksi asianajaja.

Ota yhtettä ja kysy lisää