Rikosasiat

Luotettavat asianajopalvelut asianomistajille ja vastaajille

Asianajotoimisto Juhani Pelkonen palvelee pitkän kokemuksen turvin asianomistajia ja syytettyjä rikosoikeudellisissa kysymyksissä. Asianajajamme turvaa laajasti asiakkaan edut rikosasioissa. Avustamme asiakasta muun muassa esitutkinnassa, pakkokeinoasioissa ja oikeudenkäynneissä sekä sovitteluissa. Asianajotoimistollamme on vahva osaaminen ja hyvät yhteistyötahot rikosasioiden menestyksekkääseen hoitamiseen.

Asianomistaja

Asianomistajan, rikoksen uhrin, on suositeltavaa olla yhteydessä asianajajaan välittömästi rikoksen esitutkintavaiheessa. Rikoksen uhrille pyrimme aina saamaan mahdollisimman täysimääräisen hyvityksen kärsimästään rikoksesta. Asianajajamme avustaa asianomistajaa kaikissa rikosasian käsittelyvaiheissa. Asiantuntevan ammattilaisen avulla rikoksen uhri voi varmistua, että hänen oikeutensa toteutuvat.

Vastaaja

Vastaajan eli epäillyn on syytä ottaa yhteyttä rikosasianajajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitä aikaisemmin ammattitaitoinen asianajaja on avustamassa, niin sitä parempi tulee lopputulos olemaan. Esitutkinnassa annetuilla lausumilla ja selvityksillä on suuri painoarvo oikeudenkäynnissä, joiden muuttaminen jälkikäteen ei ole yleensä uskottavaa. Asianajotoimistomme rikosasianajaja varmistaa epäillyn kannalta asianmukaisen ja puolueettoman esitutkinnan sekä oikeudenkäynnin.

Riita-asiat

Riita-asia on ihmisten tai yritysten erimielisyys, joka ratkaistaan puolueettomasti tuomioistuimessa. Riita-asioihin lukeutuvat esimerkiksi vahingonkorvausasiat, kaupan purut ja sopimusriidat. Riita-asioissa huolellinen valmistelu on tärkeää, jotta lopputulos olisi asiakkaan edun mukainen.

Ota yhtettä ja kysy lisää